Aktualności

 • Szkolenie

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

  z zakresu : Podstawy obsługi: komputera, programu Word i Excel. Internet i poczta elektroniczna.

  Tematyka szkoleń :

 • Wydłużenie terminu składania prac konkursowych na opracowanie znaku graficznego

  Regionalne Towarzystwo Rolno- Przemysłowe „Dolina Strugu” wydłuża termin składania prac konkursowych do dnia 28 lutego 2013 roku.

 • Konkurs na opracowanie znaku graficznego Doliny Strugu

  Regionalne Towarzystwo Rolno- Przemysłowe „Dolina Strugu” organizuje konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin Doliny Strugu.

 • Nabór otwarty nr 3

  Błażowa, dnia 11 grudnia 2012 roku

  UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA

  Otwarty nabór nr 3

 • WIZYTA AMBASADORA SZWAJCARII W DOLINIE STRUGU

  W dniu 14 września br. w biurze Regionalnego Towarzystwa Rolno - Przemysłowego „Dolina Strugu” gościliśmy Jego Ekscelencję Ambasadora  Szwajcarii w Polsce Pana Lukasa Beglingera z małżonką oraz Zastępcę Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Pana Rolanda Pythona. W spotkaniu uczestniczył również Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Kazimierz Jaworski oraz Ks. Stanisław Słowik Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

 • POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO

  6 września zbierze się  na kolejnym posiedzeniu  Komitet Sterujący Programu Szwajcarskiego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu". Porządek obrad obejmuje :

 • KONFERENCJA INFORMACYJNA

   
  W dniu 27 sierpnia 2012 roku o godz. 1000 w Tyczynie (w OST Tyczyn) przy ul. Kościuszki 8, w sali konferencyjnej na parterze odbędzie się Konferencja Informująca o działalności Inkubatora Instytucjonalnego oraz ogłoszonego naboru na dofinansowanie wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego i finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
   
  Program Konferencji:

 • NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZĘTY

  Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
  ogłasza nabór nr 1 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty finansowane z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowy program rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”
  dotyczący tradycyjnych piekarni
  Szczegółowe informacje w zakładce  „SISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP - granty
   

Strony