Aktualności

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenia szkoleń z zakresu :  Budowa i programowanie robotów - zapytanie nr 42/RTRP/SC/2013
  w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
  współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
  http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

 • Odpowiedzi na pytania

  W zakładce Swiss Contrybution/Zapytania ofertowe  znajdują sią odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące postępowania nr   41/RTRP/SC/2013.
  http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

 • Odpowiedzi na pytania

  W zakładce Swiss Contrybution/Zapytania ofertowe  znajdują sią odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące postępowania nr   40/RTRP/SC/2013.
  http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

   

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
  Zapraszamy do składania ofert na opracowanie księgi znaku marki "Dolina Strugu" - zapytanie nr 41/RTRP/SC/2013
  w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
  współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
  http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie strategi marki "Dolina Strugu" - zapytanie nr 40/RTRP/SC/2013
  w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
  współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
  http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji systemu cetryfikacji - zapytanie nr 39/RTRP/SC/2013
  w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
  współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
  http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

   

   

 • Nabór na opiekunów Inter-klubów

  Zapytanie ofertowe nr 38 dotyczy naboru na opiekunów Inter-klubów w Hyżnem

  i Wólce Hyżneńskiej w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,

  współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

  Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.

 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

  Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięto konkurs na znak graficzny ogłoszony w ramach realizacji projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,  realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 • SZKOLENIE

  W kwietniu rozpoczynamy kolejną turę bezpłatnych szkoleń komputerowych " Podstawy obsługi: komputera, programu Word i Excel, Internet i poczta elektroniczna" w Inter Klubach w miejscowościach:
  Tyczyn,
  Futoma,
  Wola Rafałowska,
  Kąkolówka
  Hyżne

 • KONKURS NA LOGO

  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na stworzenie znaku promującego  markę „Doliny Strugu”

  do dnia 28 lutego 2013 r. wpłynęło 182 prace.

Strony