Aktualności

 • Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wpis na listę doradców "Doliny Strugu"

  Prezes Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego "Dolina Strugu" informuje o możliwości ubiegania się o wpis na listę doradców "Doliny Strugu" w ramach projektu WIeloaspektowy Program Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

   

 • Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Szkoły Liderów

  Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku oraz Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Błażowej zapraszają na wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Szkoły Liderów.

  Termin realizacji:

  od 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

 • Nabór do kapituły Doliny Strugu

  Inkubator Instytucjonalny wraz z Prezesem Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu” zaprasza do ubiegania się o  wpis do składu kapituły Doliny Strugu związku z realizacją  projektu pt. „Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Więcej informacji w załącznikach poniżej:

 • Zapytania ofertowe nr 55/RTRP/SC/2014, 56/RTRP/SC/2014

  W związku z zapytaniem ofertowym nr 55/RTRP/SC/2014 oraz 56/RTRP/SC/2014 proszę o składanie ofert na adres : Biuro Projektu w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul Kościuszki 8.

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek - zapytanie ofertowe nr. 56/RTRP/SC/2014 w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju " Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów biurowych - zapytanie ofertowe nr. 55/RTRP/SC/2014 w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju " Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
  http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

 • ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z Doliny Strugu z zakresu:  produkcji ekologicznej i wytwarzania produktu lokalnego!

   

  Uczestnikiem szkolenia może być: osoba prowadząca gospodarstwo rolne, jej współmałżonek lub domownik zamieszkały na terenie czterech gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, a także prowadzący gospodarstwo rolne w tym terenie.

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZACE INICJATYWY KLASTROWEJ

  Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” informuje, iż dnia 14 grudnia 2013 roku w Tyczynie i Błażowej odbędzie się spotkanie dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne  bądź zamierzających rozpocząć działalność związaną z agroturystyką.
  Celem spotkania będzie przedstawienie uczestnikom informacji o inicjatywie utworzenia  klastra turystycznego na terenie „ Doliny Strugu”.  
  Miejsce spotkania:

 • NABÓR NA EKSPERTA

  Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu ogłasza nabór na eksperta do Komisji Przyznającej Dotacje w ramach programu

  pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,

  współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

  Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe nr 47.

  http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

   

Strony