Szkoła Liderów

Uruchomienie I bloku szkoleniowego

Projekt  pod nazwą „Szkoła Liderów” ma na celu stworzenie i wykorzystanie infrastruktury edukacyjnej w oparciu o doświadczenie istniejących placówek dla potrzeb młodzieży gimnazjalnej, licealnej a także osób dorosłych.  Celem tych działań jest przygotowanie przyszłych liderów, którzy będą podejmować działania aktywizujące lokalną społeczność  oraz zmierzać do rozwoju społeczno-gospodarczego Doliny Strugu.

W ramach projektu „Szkoły Liderów” uczniowie zostaną objęci specjalnie dobranymi formami kształcenia, które wykraczają poza istniejący program nauczania oraz mają na celu rozwijanie umiejętności pracy w zespole, osiągania kompromisu, negocjowania, perswazji, organizacji współdziałania wielu osób itp.

W lutym 2012r. rozpoczął się pierwszy cykl zajęć  obejmujący następujący zakres tematyczny:

  • Dobre wychowanie
  • Erystyka
  • Warsztatowe studio nagrań
  • Zajęcia z zakresu psychologii społecznej
  • Techniki szybkiego uczenia się