Program "Sami sobie"

W 1990 roku nowatorską inicjatywą był pomysł utworzenia swoistej wspólnoty działań na rzecz lokalnego rozwoju, bez oczekiwania na pomysły i stałe wsparcie z zewnątrz. Świadomości, jak wiele trzeba zmienić, towarzyszyło przeświadczenie, że równie wiele warto zachować i chronić: silną wiarę, tradycje lokalne i rodzinne, a także zalety tradycyjnego rolnictwa i piękno krajobrazu.

Koncepcję programu „Sami sobie” opracowali i z dobrymi rezultatami wdrażają od kilku już lat liderzy lokalni gmin Doliny Strugu, zrzeszeni w dwu stowarzyszeniach regionalnych: Regionalnym Towarzystwie Rolno-Przemysłowym „Doliny Strugu” oraz Towarzystwie Zapobiegania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”.