NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZĘTY

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
ogłasza nabór nr 1 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty finansowane z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowy program rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”
dotyczący tradycyjnych piekarni
Szczegółowe informacje w zakładce  „SISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP - granty