Mikroregion "Dolina Strugu"

Określenie 'Dolina Strugu' nie jest ścisłym terminem geograficznym czy administracyjnym. Spopularyzowali je na początku lat 90. samorządowcy tego terenu, określając tak obszar wspólnych wówczas przedsięwzięć. Analizując sytuację społeczną i gospodarczą mikroregionu, łatwo dostrzec, iż oprócz nazwy teren ten ma wiele innych wspólnych właściwości. Integracja wokół programu rozwoju "Sami sobie" pozwoliła na pokonanie wielu ograniczeń wynikających z uwarunkowań lokalnych i profilu gospodarczego. Nastąpił istotny rozwój infrastruktury technicznej, szczególnie telekomunikacyjnej, mimo trudności powodowanych ukształtowaniem terenu. Wykorzystuje się lokalne zasoby - źródła wód mineralnych. Podjęto udaną próbę organizacji rynku zbytu dla drobnych producentów rolnych. Zahamowano negatywne tendencje migracyjne. Wiele problemów wynikających ze wspólnych uwarunkowań lokalnych czeka jednak wciąż na rozwiązanie.