Oferta Inkubatora

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez  Inkubator Instytucjonalny Programy Szwajcarskiego. Inkubator oferuje usługi :

  • szkoleniowe

W ramach oferty szkoleń Inkubatora Instytucjonalnego przewiduje się przeprowadzenie kilkudniowych modułów szkoleniowych adresowanych do: gospodarstw rolnych, przedsiębiorców oraz do gospodarstw agroturystycznych.

  • doradcze

Usługi doradcze świadczone będą w zakresie dotyczącym podejmowania przedsięwzięć związanych z:
—    produkcją żywności (w tym głównie ekologicznej lub produktów lokalnych i regionalnych);
—    produkcją rzemieślniczą dotyczącą wyrobów lokalnych i regionalnych;
—    przetwórstwem produktów spożywczych;
—    rozwijaniem działalności gospodarczej;
—    udoskonalaniem i rozszerzaniem kanałów dystrybucji i marketingu produktów.

  • pozyskiwanie kapitału

Pomoc w aplikowaniu o środki m.in. z PROW, RPO lub innych programów UE