KONFERENCJA INAUGURUJĄCA

W dniu 6 grudnia 2011 roku odbędzie się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego oraz Konferencja Inaugurująca Programu pn. „Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”.

Program składa się z trzech modułów:

  1. Wsparcie rozwoju gospodarczego, które obejmuje takie działania jak: utworzenie Inkubatora Instytucjonalnego, klastra turystycznego, klastra przedsiębiorców i przetwórców, wsparcie pośrednie dla biznesu, dotacje bezpośrednie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wypromowanie marki Doliny Strugu.
  2. Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje takie działania jak: utworzenie sieci Inter-klubów, utworzenie portalu społecznościowego, przeprowadzenie cykli szkoleń oraz organizowanie spotkań w grupach.
  3. Wsparcie rozwoju zasobów ludzkich, które obejmuje takie działania jak: szkolenia dla dorosłych, zajęcia edukacyjne z młodzieżą oraz rozbudowę Szkoły Liderów.

Instytucją Realizującą program jest Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Błażowej. Program realizowany jest w partnerstwie. Partnerem programu jest Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku.

Program obejmuje również partnerstwo polsko-szwajcarskie, jako działanie horyzontalne, związane z każdym z wymienionych modułów.