Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Błażowej rozpoczęło realizacje programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, który jest współfinansowany ze Środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W celu uzyskania jak najlepszych efektów Programu powołujemy Komitet Sterujący Programu Szwajcarskiego w skład którego wejdą, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych.

Zadaniem Komitetu Sterującego jest między innymi: uczestniczenie w realizacji działania pod nazwą Rozwój Gospodarczy Doliny Strugu, wyłonienie składu Komisji Konkursowej, przyjęcie regulaminu Komisji Konkursowej oraz przyjęcie harmonogramu naboru, kryteriów i wytycznych dotyczących Konkursu.

Zapraszam przedsiębiorców, rolników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komitecie Sterującym. Zainteresowanych proszę o kontakt w Biurze Programu w Tyczynie przy ul. Kościuszki 8, tel. 17 230 55 77, 17 23 01 210, 601 145 012, 609 84 56 56, mail: strug@intertele.pl.

Z uwagi na to, że pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego, planowane jest na początku grudnia bieżącego roku, uprzejmie proszę o zgłoszenia do 18 listopada 2011 roku.

Prezes Zarządu Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”