Instytucje realizujace programy SPPW

SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Projekty realizowane w ramach priorytetu:

1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform

W ramach obszaru tematycznego:

1.1.Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Szczegółowa lista projektów. pdf.

Nr umowy

Tytuł projektu

Instytucja realizująca

Kontakt

KIK/06

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

www.marr.pl

www.powiatgorlicki.pl

www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl

KIK/07

ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich.

Fundacja Karpacka - Polska

www.alpykarpatom.pl

KIK/08

”Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

opiwpr.org.pl

www.swietokrzyskieswiss.pl

KIK/09

"Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego w oparciu o partnerska inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski"

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

www.fpds.pl

www.produktlokalny.pl

KIK/10

Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”

Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe „Dolina Strugu”

www.dolinastrugu.pl

KIK/11

Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w woj. Lubelskim

Gmina Mełgiew

www.rybczewice.pl

www.szlaksobieskiego.info

KIK/12

Alpejsko - Karpacki Most Współpracy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

www.karpacki.pl

http://www.alp-carp.com
www.podkarpackiesmaki.pl

www.forum-karpackie.pl www.procarpathia.pl

KIK/13

Od wizji - do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania 

Gmina Miejska Hrubieszów

www.sppw.pl

KIK/14

Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski program aktywizacji społeczno-gospodarczej i promocji przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich

Gmina Zator

www.caz.zator.pl

KIK/15

EURO szansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny.

Powiat Puławski

www.euro-szansa.pl