O centrum

Celem Centrum jest propagowanie ekologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, kształtowanie wiedzy ekologicznej, nauka właściwych zachowań zmierzająca do poprawy jakości przyrody.

Propagujemy aktywny wypoczynek z zachowaniem naturalnego środowiska przyrodniczego.

Zadaniem Centrum jest organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia ekologicznego, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji, warsztatów oraz tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie ekologii, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego