ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięto konkurs na znak graficzny ogłoszony w ramach realizacji projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,  realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Na konkurs wpłynęło 182  różnorodnych prac. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłowości. Cieszy nas takie zaangażowanie i poczucie tożsamości regionalnej młodego pokolenia naszego regionu! Dziękujemy również Dyrekcji i nauczycielom ze szkół z regionu „Doliny Strugu” za zachęcenie uczniów do tak licznego udziału w konkursie.

Komisja konkursowa starała się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace biorąc pod uwagę przede wszystkim jej zgodność z regulaminem konkursu, zaangażowanie, samodzielność, pomysłowość, estetykę wykonania pracy. Ostatecznie wybrano 10 prac które będą nagrodzone.

Lista laureatów:

Wręczenie nagród autorom nagrodzonych prac odbędzie się na spotkaniu, które odbędzie się 11 kwietnia 2013 roku o godzinie 12.00 w  nowopowstałym budynku szkoleniowo – konferencyjnym przy ul. Myśliwskiej w Błażowej. Nagrodzone dzieci powinny być w obecności rodziców lub upoważnionych opiekunów do odbioru nagród.

Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród!