Szkolenie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

z zakresu : Podstawy obsługi: komputera, programu Word i Excel. Internet i poczta elektroniczna.

Tematyka szkoleń :

  1. Podstawy obsługi komputera 4 godziny
  • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu komputerowego
  • Budowa komputera
  • Programy
  • Klawiatura i mysz komputera,
  • Zarządzanie plikami
  1. Pierwsze kroki w programie Microsoft Word 8 godzin:
  2. Pierwsze kroki w programie Microsoft Excel 8 godzin
  3. Internet 4 godziny
  • Strony www- na przykładzie przeglądarki oraz poczta elektroniczna

Zapraszamy wszystkich chętnych  do udziału w szkoleniu.

Prosimy o zgłaszanie się telefonicznie do Biura Projektu w Tyczynie

 tel.  17 230 55 77

O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.