I Etap projektu

Planowanie i faza przygotowań:

Jest to zasadnicza część projektu polegająca na  budowaniu kontaktów  między uczestnikami poprzez szkolenia i tzw. burze mózgów jako wstęp i przygotowanie do ponadnarodowego seminarium. Działania te będą się odbywać na poziomie lokalnym, po ustaleniu wspólnego harmonogramu i metodyki i przy wykorzystaniu wspólnych materiałów do wykonywania działań w 6 krajach.

  • Burze mózgów na szczeblu lokalnym: każdy partner zorganizuje przynajmniej 2 lokalne spotkania z młodzieżą wybraną do uczestnictwa w projekcie. Spotkania będą się koncentrować na dwóch tematach: kreatywności wolontariatu społecznego, kreatywność w  przedsiębiorczości.
  • Organizacja konferencji Skype w celu omówienia danych i informacji zebranych w czasie spotkań i lokalnych burz mózgów. Będzie służyła do ostatecznego wyboru wspólnych zasad i metodologii do debaty, omówiona zostanie  specyfika problemów , które zostaną omówione w ramach ponadnarodowego seminarium we Włoszech. Konferencja skupi się także na tematach zagadnień i sposobach wyboru metod szkolenia młodzieży do udziału w seminarium.