Projekt międzynarodowy dla młodzieży.

Miło nam poinformować, że Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” jest partnerem projektu pt. „Promoting and empowering Creative Resourceful, Enterprising Youngsters in Europe”. W projekcie biorą udział organizacje z 6 krajów Europy. Projekt rozpoczyna się 1 października 2012 roku i zakończy się 30 września 2013 roku.

Cele ogólne projektu:

 1. Promowanie wspieranie działalności młodzieży UE w polityce lokalnej,
 2. Sprzyjanie wymianie wiedzy i solidarności młodych ludzi z różnych krajów,
 3. Promowanie aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży.

 

Cele szczegółowe projektu  :

 1. Porównywanie doświadczeń i wymiany dobrych praktyk związanych z tematem aktywnego obywatelstwa oraz możliwość włączenia nowych pokoleń w sprawy publiczne związane z podejmowaniem  decyzji;
 2. Dyskusja w uporządkowany sposób o na temat kreatywności młodzieży w dziedzinie społecznej i wolontariatu;
 3. Podkreślenie związku między kreatywnością i przedsiębiorczością wśród  młodzieży i oraz możliwości oferowanych przez  strategię 2020 "Mobilna młodzież", która odpowiada za politykę młodzieży i być uczulony na tych sprawach;
 4. Dać polityce młodzieżowej "ekspertów i odpowiedzialnych ludzi”, możliwości doskonalenia swojej wiedzy opinii młodzieży z ich potrzebami;
 5. Pozwolić młodzieży lepiej zrozumieć dynamikę procesów podejmowania decyzji mających wpływ na ich życie.

 

W trakcie realizacji projektu wyodrębniono 3 etapy :

 1. Planowania i przygotowań, w ramach którego przewidziano do realizacji 6 działań w okresie od  X 2012 do III 2013:
  1. Identyfikacja beneficjentów (młodzież, eksperci w dziedzinie polityki młodzieżowej,
  2. Burza mózgów na poziomie lokalnym (2 spotkania lokalne),
  3. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji za pomocą Skype,
  4. Szkolenie młodzieży z udziałem ekspertów na szczeblu lokalnym,
  5. Opracowanie materiałów na seminarium.
 2. Wdrażania w ramach którego przewidziano do realizacji 1 działanie, IV 2013,

2.1 Międzynarodowe czterodniowe seminarium.

 1. Ewaluacji, w ramach którego przewidziano do realizacji 4 działania w okresie od III  2013 do IX 2013:
 2.  
  1. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych po seminarium,
  2. Przygotowanie dokumentów i kontynuacja projektu,
  3. Zorganizowanie spotkania w każdym zaangażowanym kraju,
  4. Rozpowszechnienie materiałów końcowych DVD, broszury

 

Uczestnikami projektu mogą być ludzie młodzi w wieku 18- 25 lat (2 kobiety i 5 mężczyzn), bardzo ważny warunek dobra znajomość języka angielskiego.