Kontakt

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16
tel/fax: 017 230 12 10
e-mail: strug@intertele.pl